Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Szanowni Państwo, W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. Na obsługę zadania samorządy gminne otrzymają 2% wartości wypłaconej kwoty dodatków osłonowych w swojej gminie.


Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. (Wnioski prosimy skłądac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze).


Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Czeremsze działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze informuje, że w dniu 24 listopada 2021r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czeremsze  pt. „STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ REAGUJ!” został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom, jak negatywne skutki może nieść przemoc. Wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochrona przed agresją, zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy,  a także edukacja dzieci i młodzieży w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy. Do udziału w konkursie dzieci
i młodzież przygotował nauczyciel plastyki mgr Jerzy Szykuła.

Łącznie wpłynęło 35 prac. 

LAUREACI KONKURSU:

w kategorii klas I - III

I Miejsce - Amelia Budzowski

II Miejsce - Michał Muszkatel

III Miejsce – Adam Kerdelewicz

 

w kategorii klas IV – VIII

I Miejsce – Małgorzata Ryszczuk

II Miejsce  - Kaja Korszak Uściłko                          

III Miejsce – Mateusz Krasnowski

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz wszystkim uczestnikom, dziękujemy  za udział w konkursie i włożony wysiłek w wykonanie prac.

Laureaci konkursu  otrzymały nagrody rzeczowe  i dyplomy. Prace zwycięzców zostaną wykorzystane w ulotce promującej przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace i pamiątkowe zdjęcia z rozdania nagród i dyplomów.

DSC 0260 DSC 0266 DSC 0269

DSC 0275 DSC 0276 DSC 0281

DSC 0285 DSC 0289 DSC 0293

DSC 0294 DSC 0296

image001

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach. W tym roku, zainspirowana oryginalną wizją i historią Kampanii, która koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat przemocy wobec kobiet (VAW) i biorąc pod uwagę ciągłą bezkarność kobietobójstwa, kampania skoncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet.”

Wiele osób jest ofiarą przemocy domowej. Osoby te bardzo często są pozostawione same sobie i codziennie znoszą przemoc ze strony swoich bliskich. Nie mają jak poprosić
o pomoc. Dlatego też z myślą o nich powstał międzynarodowy znak „POMÓŻ MI”.

Jak zachować się, gdy ktoś pokaże nam taki znak?

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” to dyskretny sygnał, który mogą wykorzystać osoby doświadczające przemocy w domu. Znak ten informuje drugą osobę, że jesteśmy ofiarą przemocy. Znak ten jest wezwaniem o pomoc, który ze względu na swój międzynarodowy charakter, jest zrozumiały na całym świecie, gdyż przełamuje barierę językową oraz kulturową.

Poza tym nie jest konieczny tutaj bliski kontakt z drugą osobą, ponieważ można go pokazać nawet przez okno albo w Internecie.

Jak wykonać znak „POMÓŻ MI”?

Wykonanie tego międzynarodowego znaku jest bardzo łatwe.

Wystarczy pokazać otwartą dłoń, a następnie złożyć dłoń w pięść, chowając kciuk do środka.

image003

Co zrobić, gdy ktoś pokaże nam znak „POMÓŻ MI”?

Kiedy ktoś pokaże nam ten znak, nie można dawać żadnych oznak, że coś jest nie tak, a przeważnie w sytuacji, gdy obserwuje nas osoba, która może być potencjalnym oprawcą. Przez to ofiara mogłaby zostać narażona na dodatkowe konsekwencje. W takiej sytuacji należy zakończyć spotkanie albo rozmowę tak, jakby nic się nie stało. Następnie należy skontaktować się z policją pod numerem 112 oraz poinformować ją, że dana osoba w taki sposób poprosiła nas o pomoc.