Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce przekazuje w załączeniu oferty pracy będące w posiadaniu urzędu na dzień 06.06.2019r.: