Od dnia 26 listopada 2020 roku zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy z “Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020" ( tzw. “dary”) i obecnie wynosi:

• 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

• 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Wnioski nadal można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze , od poniedziałku ,tj. 30 listopada 2020r.

Agnieszka Tomaszkiewicz

pracownik socjalny

Mieszkańców gminy Czeremcha zapraszamy do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Będzie ona dostępna przynajmniej do 10 grudnia 2020 r. Zachęcamy do jej wypełnienia oraz udostępnienia znajomym, gdyż zebrane wyniki posłużą do lepszego poznania tego zjawiska na terenie naszej gminy oraz udoskonalania działań pomocnych w procesie wychodzenia z przemocy.

Poniżej znajduje się 15 pytań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.  Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do pogłębienia diagnozy zjawiska przemocy na terenie naszej gminy i tym samym usprawnienia działań w zakresie jej zapobiegania. Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas!

Ankieta zawiera 2 strony: na pierwszej znajdują się pytania ankietowe, natomiast na kolejnej informacje, które mogą przydać się Tobie lub komuś z Twojego otoczenia. Pamiętaj, aby na ostatniej stronie kliknąć "prześlij", w innym wypadku Twoja odpowiedź nie zostanie zapisana.

 

Link do ankiety https://forms.gle/NDe4omFVbDADGjQ56

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do udziału w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 20 września 2020 r. w godz. 9:00 – 14.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „JARMARK ROZMAITOŚCI".

Targi to wydarzenie o wyjątkowym charakterze. Niecodzienny charakter wydarzenia podkreślą wyjątkowi wystawcy - przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe itp. Wszystkie podmioty działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy oraz działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Dochód ze sprzedaży w trakcie trwania „Jarmarku Rozmaitości"  przeznaczony będzie na cele społeczne realizowane przez wystawców. W związku z tym zapraszamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w Targach. Zachęcamy do rozpowszechniania niniejszej informacji w swoim otoczeniu. Organizatorzy zapewnią różnego rodzaju atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Liczymy na duże zainteresowane z Państwa strony.  

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program   "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Tryb i terminarz wyboru ofert

Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 30 września 2020 r. (szczegóły w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu).
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 r.

 

Pliki do pobrania

 

 

źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk ze względów bezpieczeństwa pracowników i klientów urzędu podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Urzędu.

 Co do zasady urząd od dnia 16 marca br. (poniedziałek) będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie (wykaz telefonów - poniżej). Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem platformy ePUAP, w oparciu o profil zaufany (adres skrzynki Urzędu Gminy Czeremcha: /UGCzeremcha/skrytka). Korzystanie z platformy ePUAP  pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem. Do budynków wpuszczani będą jedynie pracownicy.

Interesanci będą przyjmowani w wyznaczonym miejscu (hol urzędu, parter). Do urzędu będzie można wejść pojedynczo, nadzór sprawować będzie  wyznaczony pracownik. Budynek urzędu pozostanie zamknięty do odwołania.

 Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia terminu wizyty  oraz załatwienia sprawy – prosimy o kontakt z merytorycznymi Referatami. 

Wszelkich informacji można zasięgać pod numerem 85 685 04 00 (sekretariat)

 Ze względu na nadzwyczajną sytuację prosimy o wyrozumiałość.

Nazwa

Kontakt

Urząd Gminy Czeremcha

tel./ fax: 85 685 04 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

EPUAP: /UGCzeremcha/skrytka

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 85 685 00 31

(po godzinach urzędowania w sprawach pilnych np. zgon tel. kom. 506 358 683)

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

tel. 85 685 03 94

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska ul. 1-go Maja

tel. 85 685 00 63

Referat Finansowy

tel. 85 685 00 08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze

tel. 85 685 01 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.