Zarządzenie Nr 204/17 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 27 października 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze i wyznaczenie osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.