ZARZĄDZENIE NR 6/17 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREMSZE z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze