Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do udziału w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 20 września 2020 r. w godz. 9:00 – 14.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „JARMARK ROZMAITOŚCI".

Targi to wydarzenie o wyjątkowym charakterze. Niecodzienny charakter wydarzenia podkreślą wyjątkowi wystawcy - przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe itp. Wszystkie podmioty działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy oraz działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Dochód ze sprzedaży w trakcie trwania „Jarmarku Rozmaitości"  przeznaczony będzie na cele społeczne realizowane przez wystawców. W związku z tym zapraszamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w Targach. Zachęcamy do rozpowszechniania niniejszej informacji w swoim otoczeniu. Organizatorzy zapewnią różnego rodzaju atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Liczymy na duże zainteresowane z Państwa strony.  

Serdecznie zapraszamy do udziału.