Zarządzenie Nr 2/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych