W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze została wybrana Pani Irena Paszkowska zamieszkała w Czeremsze.