Zarządzenie Nr 3/23 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze z dnia 3 lipca 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze.