Niniejsza ankieta ma za zadanie wskazanie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej, instytucji wsparcia, reakcji na przemoc i satysfakcji z podejmowanych działań tym zakresie. Ankieta dotyczy przemocy domowej występującej na terenie gminy Czeremcha. Wyniki badań będą wykorzystane do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV7iLPOmvuz1yusJ0IPha8SG7g842StAMw-SsFBSTIbC0FoQ/viewform