Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Czeremsze  oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w dniu 16 stycznia 2024 roku  monitorowali sytuację osób potrzebujących na terenie gminy Czeremcha. Szczególną uwagę zwrócono na osoby starsze, samotne,  niezaradne życiowo oraz  niepełnosprawne.