Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie mieszkańcom Gminy Czeremcha wydaje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze,  ul. Duboisa 14. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać ze strony internatowej GOPS w Czeremsze natomiast, wersja papierowa jest dostępna w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze, pok. 2 przy ul. Duboisa 14.

Żądanie wydanie zaświadczenia można składać:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP – skan wniosku wraz z załączonymi dokumentami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • osobiście w Ośrodku przy ul. Duboisa 14;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów:
85 685 0129, lub poprzez wysłanie e-maila
na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do pobrania

Druk żądania wydania zaświadczenia