Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze informuje , iż od dnia 25.01.2023r. można ubiegać się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus ( tzw. „dary żywnościowe” ).

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy :

- osoba samotnie gospodarująca  : 1.707,20 zł

- na osobę w rodzinie                      : 1.320,00 zł

 

 Proszę zabrać ze sobą dokumentację potwierdzającą dochód.

                                                                                                                          Agnieszka Tomaszkiewicz

                                                                                                                                pracownik socjalny