ZARZĄDZENIE NR 4 /23 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREMSZE z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze